Direct naar trainingen

Verbindende communicatie

 

In je werk, in je dagelijks leven, in de verbinding met de mensen om je heen is communiceren belangrijk. En communiceren op een manier die uitdrukt wat je bedoelt, die helder maakt waar het over gaat, valt nog helemaal niet mee. Op school leer je van alles maar communicatie zit niet in het vakkenpakket. En iedereen herkent wel situaties waarin er gedoe is of komt omdat het mis gaat in de communicatie.

Marshall Rosenberg werd op jonge leeftijd geconfronteerd met agressie, pestgedrag en discriminatie. Hij vroeg zich verdrietig af hoe het toch kon dat mensen elkaar dat aandoen. In zijn beleving zijn mensen niet gemaakt om elkaar dwars te zitten, het elkaar moeilijk te maken. Hij heeft er zijn levenswerk van gemaakt om hier wat aan en mee te doen. En dat heeft geleid tot zijn wereldbekende model van de Non-Violent-Communication (NVC): de geweldloze of verbindende communicatie.

Geweldloze of Verbindende Communicatie is een model wat je de mogelijkheid biedt inzicht te krijgen in de diepere lagen achter je taalgebruik. Regelmatig roepen we iets, hebben we een oordeel, vinden we wat. En daar zit, als we echt eerlijk zijn, vaak iets heel anders achter.

Al je oordelen, alles wat je vindt, gaat uiteindelijk over jou.

Verbindende communicatie vraagt lef en eerlijkheid van je om jouw diepere lagen te onderzoeken. Het vraagt nederigheid en het vraagt je je hoofd te buigen voor je ego en behoeften die onder of achter je woorden liggen te her- en erkennen. Om ze vervolgens op een respectvolle manier te verwoorden in een oprecht verzoek aan jezelf, de ander of de anderen. Respectvol betekent hier zonder oordeel, en transparant. Een oprecht verzoek is een verzoek dat niet stilletjes een eis of een retorische vraag is maar een verzoek waarop die ander, die net zo veel lagen achter zijn of haar woorden heeft, een nee kan geven.

Het Model

In het model van de Verbindende Communicatie komen vier stappen terug.

Waarnemen: Het verschil tussen waarnemen en oordelen.

Gevoel: het benoemen van gevoelens die in je leven opduiken en het vergroten van je woordenschat op dat niveau. Ook maak je kennis met de zogenaamde quasi-gevoelens.

Behoeften: je leert behoeften in jouw systeem voelen, herkennen, omschrijven en benoemen.

Verzoek: tenslotte leer je hoe je een oprecht verzoek kunt formuleren in plaats van een eis, retorische vraag of een plasje. (Een vraag waarin jij geen grens aangeeft waardoor de ander over jouw grens heen kan gaan.)

Trainingen

Met dit eenvoudige maar lang niet gemakkelijke model, wat inmiddels wereldwijd zijn vruchten afwerpt tot in de meest ingewikkelde conflictsituaties, gaan wij aan de slag in onze trainingen. Hieronder vind je de verschillende vormen, klik op de tabbladen voor meer informatie.

Voel je welkom!


INHOUD

 Het model van Verbindende communicatie

 Alle vragen, meningen, opmerkingen en reacties van mensen zijn uiteindelijk uitingen van (een) al of niet vervulde persoonlijke behoefte(n). Dit vormt de basis voor Verbindende Communicatie. Tijdens deze vier bijeenkomsten gaan we aan het werk met jouw individuele persoonlijke behoeften die onder je taalgebruik liggen. Van daaruit gaan we onderzoeken hoe je in verbinding komt met de ander die ook vanuit zijn/haar eigen behoeften reageert.

 We gaan diepgaand aan het werk met de 4-stappen van het model Geweldloze Communicatie: Waarnemen, Gevoelens, Behoeften en Verzoeken en vooral met hoe dat in jou werkt. Vanuit welke behoeften komt jouw gedrag, hoe formuleer jij je behoeften? Je bent bezig met de IK-cirkel. Je leert over de jakhals en de giraffe en je ontdekt heel wat over jezelf. 

 Met dit model gaan we vooral praktisch aan de slag. Vanuit jouw eigen voorbeelden uit je leven. Spelenderwijs, alleen, in groepjes en met verschillende werkvormen.

 En uiteraard besteden we uitgebreid aandacht hoe je dit model in je werk en privé kunnen toepassen.

 PRAKTISCH 

Je krijgt een handboek met het cursusmateriaal. Het is fijn als je zelf schrijfmateriaal meebrengt. 

 Duur: 4 dagdelen van 3 uur 

 • Studiebelasting naast de bijeenkomsten: Verbindend Communiceren kun je alleen leren door het te doen. We vragen je daarom om het vooral toe te passen in je leven.
 • Groepen op de Princentuin maximaal 8;
  op De teruggave (voor de trainingen die we in samenwerking met de Vrijwilligersacademie Breda doen): 15
 • Locatie:
  Tientjes Academie:Princentuin 2a Breda.
  avonden i.s.m. de Vrijwilligersacademie Breda: De Teruggave, Gasthuisvelden 11 Breda
 • Lestijden 
  Avonden van 19 tot 22 uur

  ochtenden van 9.30 tot 12.30 uur
 • Kosten: €25,- per dagdeel per persoon, hogere bijdragen zijn zeer welkom.**
 • Aanmelden via het aanmeldformulier of via een mailtje aan tientjesacademie@gmail.com
 •  Ben je vrijwilliger in Breda? Meld je dan aan via Mooiwerk: https://mooiwerkbreda.nl/vrijwilligersacademie/

**Bedenk dat wij afhankelijk zijn van ieders integriteit en eerlijkheid inzake wat je kunt betalen. We controleren dat niet, gaan er van uit dat als je kunt, je bijdraagt, zodat vele mensen van ons aanbod gebruik kunnen maken.

 

 

 INHOUD

In de verdieping gaan we met het model dat we in de basistraining hebben leren kennen aan de slag. Aan de hand van zoveel mogelijk concrete voorbeelden uit je eigen leven gaan we de vier stappen van het model zichtbaar en werkbaar maken.

We besteden veel aandacht aan het formuleren van verbindende verzoeken en gaan de slag met de kunst van het empathisch luisteren. Empathisch luisteren naar jezelf en empathisch luisteren naar de ander. Een voorwaarde om de behoeftes van jezelf of de ander te kunnen horen, te kunnen ontdekken.

In de verdieping krijg je ook tools, oefeningen die je in je eigen leven kunt gebruiken om behoeftes helder te krijgen, werken we aan grenzen stellen, giraf- en jakhalstaal in je eigen woorden en brengen we het verbindend communiceren in alles wat we zeggen en doen in de praktijk.

PRAKTISCH

We bouwen voort op het handboek dat je tijdens de basistraining hebt gekregen. Hierop krijg je uitbreiding. Het is fijn als je zelf schrijfmateriaal meebrengt.
Je krijgt een handboek met het cursusmateriaal. Het is fijn als je zelf schrijfmateriaal meebrengt. 

 • Duur: 4 dagdelen van 3 uur  

  • Studiebelasting naast de bijeenkomsten: Verbindend Communiceren kun je alleen leren door het te doen. We vragen je daarom om het vooral toe te passen in je leven.
  • Groepen op de Princentuin maximaal 8;
   op De teruggave (voor de trainingen die we in samenwerking met de Vrijwilligersacademie Breda doen): 15
  • Locatie:
   Tientjes Academie:Princentuin 2a Breda.
   avonden i.s.m. de Vrijwilligersacademie Breda: De Teruggave, Gasthuisvelden 11 Breda
  • Lestijden 
   Avonden van 19 tot 22 uur

   ochtenden van 9.30 tot 12.30 uur
  • Kosten: €25,- per dagdeel per persoon, hogere bijdragen zijn zeer welkom.**
  • Aanmelden via het aanmeldformulier of via een mailtje aan tientjesacademie@gmail.com
  •  Ben je vrijwilliger in Breda? Meld je dan aan via Mooiwerk: https://mooiwerkbreda.nl/vrijwilligersacademie/

  **Bedenk dat wij afhankelijk zijn van ieders integriteit en eerlijkheid inzake wat je kunt betalen. We controleren dat niet, gaan er van uit dat als je kunt, je bijdraagt, zodat vele mensen van ons aanbod gebruik kunnen maken.

INHOUD

Hoewel het model van de Verbindende Communicatie eenvoudig is, is het nog niet zo gemakkelijk om het verbindend communiceren echt in je leven te integreren. We zijn nou eenmaal opgevoed in een behoorlijk jakhalzig systeem.

Daarom bieden we alle mensen die na 2x 4 avonden of middagen door willen gaan met deze verbindende manier van communiceren, de mogelijkheid om gedurende een jaar, eens per maand een middag of avond te werken aan het daadwerkelijk leven van dit gedachtegoed.

Je krijgt oefeningen, we werken aan thema’s (verbindend communiceren met kinderen; partners; macht-onmacht; boosheid; schuld en schaamte en meer), we maken oefengroepjes voor tussendoor en we werken vooral met real-life situaties die je zelf inbrengt.


PRAKTISCH

 • Duur: 12 dagdelen van 3 uur 
 • Studiebelasting naast de avonden: Verbindend Communiceren kun je alleen leren door het te doen. We vragen je daarom om tussen de lessen door in oefengroepjes te oefenen. Dit is niet verplicht, we raden het echter wel aan. 
 • Groepen tussen 8 en 12 personen
 • Locatie: Princentuin 2a Breda (zie kaart)
 • Lestijden middag van 13.30 tot 16.30 uur of avond van 19 tot 22 uur
 • Koffie en thee inbegrepen
 • Kosten: tussen € 480,- en € 300,- afhankelijk van je inkomen*

*bedenk dat wij afhankelijk zijn van ieders integriteit en eerlijkheid inzake wat je kunt betalen. We controleren dat niet, gaan er van uit dat als je kunt, je bijdraagt, zodat vele mensen van ons aanbod gebruik kunnen maken.

Onze cursisten gaven aan dat het samen oefenen nog lang niet altijd meevalt. Daarom biedt de Tientjes Academie eens per maand haar ruimte aan om te oefenen in Verbindend Communiceren. Er zal altijd een trainer aanwezig zijn, de oefeningen staan niet vast: afhankelijk van verzoeken, ingebrachte casussen gaan we aan het werk, demonstreren we, bieden we oefeningen aan.

Deze avonden/middagen zijn vrij toegankelijk voor iedereen die de Verdiepingstraining Verbindend Communiceren heeft gevolgd, bij ons of bij andere trainers. We vragen een bijdrage van minimaal €10,= in een potje te stoppen wat we altijd klaar hebben staan. 

We streven naar elke derde woensdagavond van de maand. soms lukt dit niet. 

In de agenda en bij data vind je de data van deze oefen-bijeenkomsten.

De trainingen met een * worden  gegeven op de Tientjes Academie aan de Princentuin 2a te Breda.
De trainingen met twee ** worden gegeven aan de Gasthuisvelden 11 te Breda

Basistraining:

Basis

 • donderdagavonden van 19 tot 22 uur **   VOL
  24 september, 1 oktober, 8 oktober en 22 oktober Opgeven via https://mooiwerkbreda.nl/vrijwilligersacademie/  
 • dinsdagavonden van 19 tot 22 uur **  VOL
  27 oktober, 3, 10  en 17 november  Opgeven via https://mooiwerkbreda.nl/vrijwilligersacademie/

Verdieping

 • dinsdagavonden van 19 tot 22 uur *   VOL
  22 en 29 september en 6 en 14 oktober. Groep max 6. Opgeven via Tientjesacademie@gmail.com
 • dinsdagochtenden van 9.30 tot 12.30 uur *    VOL
  3, 10, 17 en 24 november. Groep max 6.  Opgeven via Tientjesacademie@gmail.com
 • donderdagavonden van 19-22 uur **
  19 en 26 november en 3 en 10 december Groep max 15.  Opgeven via https://mooiwerkbreda.nl/vrijwilligersacademie/

Oefengroep  van 19.00 tot 22.00 uur

 • Data 2020:
  Vrijdag 18 September   VOL
  Vrijdag 23 Oktober  VOL
  Woensdag 18 November
  Woensdag 16 december

 

 

 

Direct inschrijven